Визи за САЩ

Optima Plus

Optima Plus

Optima Plus съдейства при подготовката на документи за кандидатстване за американски визи тип B1/B2 – за пътуване до САЩ с цел туризъм, посещение на роднини и приятели или бизнес.

Optima Plus може да съдейства при подготовката на визовите формуляри за други категории визи като : C1/D, F1, K1, А1, H1B, H2B.

Към момента Посолството на САЩ в България не предоставя рутинни неимигрантски визови услуги, включително и провеждане на визови интервюта.

Рутинните визови услуги ще бъдат възобновени при първа възможност, но понастоящем няма посочена конкретна дата за това.

Обща Информация

Посетителската виза B-1/B-2 е за хора пътуващи до Съединените щати временно за бизнес (B-1), за удоволствие или медицинско лечение (В-2). Като цяло, виза B-1 е за пътници извършващи консултации с бизнес партньори, участващи в научни, образователни, професионални или бизнес срещи / конференции, уреждащи имот или сключващи договори. Визата B-2 е за пътуване, което е по същество за почивка, включително туризъм, посещения при приятели или роднини, лечение и дейности със социален или обществен характер. Често пъти визите B-1 и B-2 се комбинират и се издават като една виза: B-1/B-2.

Изисквания

Ако кандидатствате за виза B-1/B-2, трябва да докажете на консулския служител, че отговаряте на изискванията за виза за САЩ в съответствие със Закона за имиграция и натурализация на САЩ (INA). Член 214 (b) от INA предполага, че всеки кандидат за виза от типа B-1/B-2 е потенциален имигрант. Трябва да преодолеете тази законова презумпция, като покажете, че:

  • Целта на Вашето пътуване до САЩ е за временно посещение, като например бизнес, удоволствие или медицинско лечение
  • Имате намерение да останете в САЩ за определен, ограничен период от време
  • Притежавате средства за покриване на разходите ви, докато сте в Съединените щати
  • Имате постоянно местожителство извън САЩ, както и социални или икономически връзки, които ще гарантират Вашето завръщане в чужбина след края на Вашето посещение

Лични или домашни помощници и членове на екипажа, работещи на борда на плавателни съдове в рамките на външния континентален шелф, могат да отговорят на изискванията за визи от типа В-1 при определени обстоятелства.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook